1 ?>ayr?ca editi: ayr?ca “hakk?mda 215 sayfa entry girilmi?, o 215 ki?iyi ah?rda paras? neyse verip çal??t?r?r?m” demi?. arkada? ek?i sözlükte her yazara bir sayfa verildi?ini san?yor galiba. sözlü?ü baya bildi?in sözlük san?yor olabilir. neresinden tutsan elinde kal?yor adam ya.                                                                                                                         03.11.2019  Admin

ayrıca editi: ayrıca “hakkımda 215 sayfa entry girilmiş, o 215 kişiyi ahırda parası neyse verip çalıştırırım” demiş. arkadaş ekşi sözlükte her yazara bir sayfa verildiğini sanıyor galiba. sözlüğü baya bildiğin sözlük sanıyor olabilir. neresinden tutsan elinde kalıyor adam ya.                                                                                                                         03.11.2019  Admin

(bkz: 2 yıl bekleyelim 5g'ye geçelim)

debe editi: (bkz: minik gülce için yardım kampanyası) (bkz: #51644611) duyun duyurun.                                                                                                                         03.11.2019  Admin

çok zeki olduğu halde kendini ifade edemeyen kısa boylu bir gencin hazin öyküsü.
                                                                                                                          03.11.2019  Admin